Printing

3D tlač je proces pri ktorom 3D tlačiareň, vytvára trojrozmerný, hmotný predmet. Je to aditívny spôsob výroby, kedy sa postupným nanášaním a spájaním materiálu vo vrstvách vytvára požadovaný 3D objekt. V súčasnosti je využitie 3D tlače rozdelené do niekoľkých oblastí a to hlavne na základe použitej technológie.

Pri práci používame kvalitné PLA filamenty, od holandskej spoločnosti XYZprinting, Inc. PLA filament je biologicky rozložiteľný plast, ktorý z ekologického hľadiska nezaťažuje životné prostredie. Dá sa povedať, že v súčastnosti je to azda najuniverzálnejšie dostupný materiál pre 3D tlač.

Translate »