Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky http://www.rheya3d.com

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Prevádzkovateľom stránky http://www.rheya3d.com je:

PhDr. Matúš Hudaček – Rheya E-Shop

IČO: 52052796

DIČ: 1082194179

Číslo účtu: SK03 0200 0000 0024 5918 7058

E-mail: rheya3d@gmail.com

Tel: +421909134503

II. CENA TOVARU

Ceny, ktoré sú uvedené na internetovej stránke http://www.rheya3d.com platia výhradne na nákup prostredníctvom internetu. Faktúra je vystavená v cenách platných v deň fakturácie. Tovar ostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia jeho hodnoty, majetkom kupujúceho je až od chvíle, keď ho zaplatí a prevezme.

III. OBJEDNÁVKA

Pri objednávke vyhotovenia 3D návrhu, akceptujeme len objednávky v písomnej forme. Objednávku je možné doručiť e-mailom na adresu: rheya3d@gmail.com. Na objednávke je treba uviesť adresu a fakturačné údaje objednávajúceho, ďalej názov, špecifikáciu a množstvo objednávaných návrhov. Ak nie je uvedený spôsob dodania, predávajúci si vyhradzuje právo určiť najvhodnejší spôsob. Objednávka bude objednávajúcemu potvrdená do dvoch pracovných dní od jej prijatia a to elektronickou formou alebo telefonicky. Akákoľvek zmena objednávky musí byť odsúhlasená vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

IV. DODACIE PODMIENKY

Balíky odosielame prvou triedou prostredníctvom Slovenskej pošty, ktorá garantuje doručenie zásielky na druhý pracovný deň, po odoslaní zasielky. Vašu objednávku potvrdíme a oznámime Vám, kedy sme objednaný tovar odoslali. V prípade, ak Vám tovar nedoručia ani do dvoch pracovných dní, môžete nás kontaktovať, aby sme mohli nedodanie zásielky reklamovať na Slovenskej pošte. Objednávku môžete stornovať iba do chvíle, kým ju nepotvrdíme. Vo výnimočných prípadoch ju stornujeme aj neskôr, ale iba po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho. Tovar si môžete objednať aj v predstihu. Uvediete iba termín, kedy Vám ho máme odoslať.

V. EXPEDIČNÉ NÁKLADY

Cena poštovného a balného odosielaných zásielok, sa odvíja od aktuálneho cenníka Slovenskej pošty https://cennik.posta.sk/.  Pri nakúpe tovaru v hodnote vyššej ako 99€, poštové náklady uhradíme za Vás. 

VI. OSOBNÝ ODBER TOVARU

Tovar je možné prevziať si aj osobne na adrese: PhDr. Matúš Hudaček – Rheya E-Shop, Dukovce 68, 08644 Kuková. Pred osobným odberom je potrebné kontaktovať predávajúceho na telefónnom čísle: +421909134503. Pri osobnom odbere poštovné a balné neplatíte.

VII. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle: +421909134503 alebo e-mailom: rheya3d@gmail.com, pričom je potrebné uviesť číslo Vašej objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 7 pracovných dní na účet, z ktorého bola platba za tovar realizovaná, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

VIII. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Na každý tovar sa vzťahuje zákonom stanovená reklamačná doba 24 mesiacov. Plynulosť začína dňom prevzatia a vyplatenia tovaru. Počas tohto obdobia, budú všetky reklamované nedostatky výrobku odstránené bezplatne. V prípade reklamácie je potrebné vypísať reklamačný formulár, kde presne opíšete chybu výrobku. Zakúpený výrobok nám zašlite späť spolu s kópiou dokladu o zaplatení a kópiou faktúry na adresu: PhDr. Matúš Hudaček – Rheya E-Shop, Dukovce 68, 08644 Kuková. Po obdržaní výrobku a reklamačného formulára sa Vám najneskôr do dvoch pracovných dní ozveme mailom alebo telefonicky a dohodneme sa na spôsobe vybavenia reklamácie. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním alebo nesprávnym používaním výrobku. Zákazník je povinný dbať na bezpečné zabalenie reklamovaného tovaru tak, aby sa počas prepravy nepoškodil. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru hradí zákazník.

IX. VRÁTENIE TOVARU

Zákazník je v zmysle § 12 zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a je povinný nás o tom vopred informovať na telefónnom čísle: +421909134503 alebo e-mailom: rheya3d@gmail.com, inak sme oprávnení zásielku neprevziať. V prípade, že tovar vraciate do 7 pracovných dní od zakúpenia, uveďte svoje číslo účtu, kam Vám máme úhradu za vrátený tovar poukázať. Úhradu uskutočníme do 15 pracovných dní od prevzatia zásielky. Tovar musí byť nepoškodený, kompletný, v pôvodnom obale spolu s dokladom o kúpe a všetkou dokumentáciou, ktorá Vám bola dodaná s tovarom (technická dokumentácia, faktúra, resp. kópia faktúry). Tovar je pri odstúpení od zmluvy potrebné doručiť vo forme poistenej zásielky. Tovar neposielajte na dobierku, neprevezmeme ho. Adresa, na ktorú tovar doručíte je: PhDr. Matúš Hudaček – Rheya E-Shop, Dukovce 68, 08644 Kuková. Dovoľujeme si zákazníkov upozorniť, že v prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám zákazníka a nebol chybný, v zmysle § 12 ods. 4 písm. b) zák. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Ak nebudete so zakúpeným tovarom spokojný, ponúkame vám výmenu tovaru alebo vrátenie plnej sumy do 21 dní od prevzatia tovaru, zníženej o poplatky za doručenie. Táto záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol poškodený alebo nesprávne používaný.

X. NEPREBRANÉ ZÁSIELKY

Pokiaľ sa nám zásielka vráti späť bez uvedenia dôvodu, meno zákazníka a jeho adresu si ponecháme v evidencii, aby sme mu pri ďalšej objednávke určili iné podmienky dodania tovaru. Objednaný tovar dostane iba po úhrade jeho ceny a prepravných nákladov na účet predávajúceho. Varovanie – pre osoby, ktoré objednávajú tovar na cudzie adresy. Objednaním tovaru prostredníctvom internetového obchodu http://www.rheya3d.com uzatvára kupujúci, kúpno-predajnú zmluvu čím sa stáva právne stíhateľný. Predavajúci môže požadovať náhradu škody vrátane ďalších nákladov (náklady na identifikáciu pre odbor informatiky Polície SR).

Ďakujeme, že ste si pozorne prečítali Všeobecné obchodné podmienky. Prajeme Vám príjemný nákup.

Translate »