Materiály pre 3D tlač: ABS vs PLA


Rozdiely medzi materiálmi ABS a PLA

ABS a PLA sú dva hlavné vlákna používané v stolných 3D tlačiarňach. Oba materiály sú termoplasty, čo znamená, že pri zahriatí zmäknú a pri ochladení rýchlo stvrdnú. Používajú sa hlavne 3D tlačiarňach, ktoré fungujú na technológií (FDM). Vzhľadom na použitie stolných 3D tlačiarní je presnosť týchto dvoch materiálov pomerne kvalitná pričom povrch má určitú vláknitú štruktúru. Materiály podporujú viacero farieb a sú vhodné pre modely, ktoré nevyžadujú vysokú presnosť a kvalitu povrchu. Výhodou sú aj nízke náklady na 3D tlač.

3D tlač z materiálu PLA je v podstate bez zápachu pričom materiál ABS môže mať mierne dráždivý zápach. PLA dokáže tlačiť modely veľkých dielov bez deformácie a bez vyhrievaného lôžka. Teplota tlače PLA sa pohybuje v rozmedzí od 190℃ – 250℃. Odporúčaná teplota pre ABS materiál je 230℃ a viac. PLA má nízku mieru zmrštenia a funguje dobre aj pri tlači väčších modelov má nižšiu pevnosť taveniny a vytlačený model sa ľahšie tvaruje. Rovnako má PLA vynikajúci povrchový lesk, materiál z farebného PLA je kryštalické zatiaľ čo ABS je amorfné. Keď sa ABS zahreje, pomaly prejde na gélovú kvapalinu. PLA prechádza z pevnej látky priamo do kvapalnej podobne ako keď sa ľad mení na vodu.    

1.) ABS

ABS je druh plastu s dobrými vlastnosťami tvrdosti.Je to petrochemický produkt a je relatívne ľahko recyklovateľný. V porovnaní s PLA je následné spracovanie produktov ABS jednoduchšie a existuje viac možností.

Ako stavebný materiál pre 3D tlač je ABS vhodnejšie pre malé výrobky, ktoré vyžadujú vyššiu tvrdosť alebo väčšiu flexibilitu. Všeobecne sa odporúča nepoužívať ABS na tlač dielov väčších ako 100 štvorcových milimetrov, pretože ABS sa pri chladení veľmi ľahko zmršťuje, takže pri tlači veľkých dielov je geometria dielov náchylná na zmenu a ľahko sa zvlní.

ABS funguje aj ako nosný materiál pre PLA, ktorý sa dá ľahko odtrhnúť.

2.) PLA

Kyselina polymliečna (PLA) je tepelne citlivý tvrdý plast s nízkym dopadom na životné prostredie. Nejde o petrochemický produkt, ale o derivát obnoviteľných zdrojov (škrob) Je to relatívne nový typ ekologicky nezávadného plastu s veľmi dobrými tlačovými vlastnosťami. Pri tlači a tavení nevzniká štipľavý zápach ako pri ABS. V prirodzených podmienkach je PLA priehľadný. Po pridaní farby je vytlačený efekt často jasný vo farbe a dobrý v lesku.

Ako stavebný materiál je vhodný pre všetky veľkosti tlačených produktov. Stabilita je 20 rokov v prostredí pod 50℃. Náročnosť následného spracovania materiálu PLA je však vyššia ako u ABS.

Na odstránenie podporného materiálu PLA je možné model umiestniť do ultrazvukovej nádrže na odstraňovanie podporného materiálu obsahujúcej vodu a lúh sodný. Čas a koncentrácia spracovania závisí od toho, koľko materiálu je potrebné rozpustiť. Model sa potom umiestni do vody s teplotou 80 stupňov Celzia na 48 hodín. Môže byť tiež použitý ako podporný materiál pre ABS, pretože je ľahšie ho odtrhnúť od stavebnej platformy.

Tipy na ochranu materiálu:

Všetky polyméry časom degradujú. Nasledujúce podmienky môžu zabezpečiť vysokú kvalitu materiálu:

a.) Neotvárať zbytočne vákuovo zabalený tlačový materiál, ak to nie je potrebné pr potreby 3D tlače!

b.) Tlačový materiál je vhodné skladovať pri izbovej teplote: 15℃ – 20℃!

c.) Nevystavovať zbytočne materiál UV žiareniu (napríklad slnečnému žiareniu)!

d.) Ak tlačiareň sa 3D tlačiareň dlhší čas nepoužíva, tak je je vhodné tlačový materiál uschovať do PE fólie, aby sa zabránilo vlhkosti!

Vo všeobecnosti sa odporúča spotrebovať tlačový materiál zhruba do 12 mesiacov od uvedeného dátumu výroby.

Translate »