Graphic

Pri zostavovaní profesionálneho 3D návrhu kladieme predovšetkým dôraz na požiadavky a predstavu našich klientov. 3D vizualizácia je jedinečná možnosť, ako si lepšie predstaviť Vaše nové bývanie a ovplyvniť jeho smerovanie. Spoznajte Vašu víziu bývania ešte vo fáze, keď Vás strašia holé steny.

Firemné logo, predstavuje prvý kontakt zákazníka s vizuálnou identitou spoločnosti, a preto by sa nemalo podceňovať. Logo často označuje obchodný názov a slúži ako vizuálny identifikátor spoločnosti. Niektoré z najstarších foriem loga boli skutočné podpisy na ručne vyrobených predmetoch. Väčšina spoločností teraz používa typografiu, grafický symbol alebo kombináciu týchto dvoch. Originálne logo buduje firemnú identitu.

Trade cards (tzv. obchodné vizitky) sa stali populárnymi na začiatku 17. storočia v Londýne. Takéto vizitky boli vymieňané pri príležitostiach uzatvorenia obchodu, respektíve dohody, slúžili rovnako aj na propagáciu či reklamu. Rovnaké úlohy, tiež spĺňajú vizitky aj v dnešnej modernej dobe.

Translate »